TYLKO TERAZ DARMOWA DOSTAWA OD 200 ZŁ 🔥
WYKORZYSTAJ! 🚚

Zwroty i reklamacje

Przed chęcią dokonania zwrotu/reklamacji/ wymiany skontaktuj się ze sklepem za pomocą

adresu poczty elektronicznej: sklep@migotka.shop lub numerem telefonu 725-453-452.

ZWROT TOWARU

1. W pierwszej kolejności w związku z dyrektywą Omnibus obowiązującą od 01.01.2023

roku, zanim podejmiemy decyzję o dokonaniu przez Klienta zwrotu, zaproponowana

zostanie wymiana lub naprawa towaru.

2. Po podjęciu decyzji ze Sprzedawcą o zwrocie Towaru złóż oświadczenie o odstąpieniu

od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru lub w przypadku umowy o

świadczenie usług, od dnia jej zawarcia.

3. Aby złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, możesz skorzystać z formularza

odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej. FORUMARZ ZWROTU

 

4. Towar należy zwrócić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na następujący

adres: DARIA PIETRZAK MIGOTKA, Sierzchowy 14 B, 96 - 214 Sierzchowy,

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

5. Po otrzymaniu zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego,

które zdarzenie nastąpi wcześniej), niezwłocznie odeślemy Ci wszystkie dokonane

płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

6. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia, który był przez nas oferowany, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu

poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

7. W niektórych przypadkach prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone. Przypadki

te wskazane są w regulaminie sklepu.

WYMIANA TOWARU

1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia

jego dostarczenia. Żądanie wymiany można zgłaszać na adres poczty elektronicznej

Sprzedawcy: sklep@migotka.shop, numer telefonu 725 453 452.

2. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie

internetowej Sprzedawcy.

3. W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany

dostępny poniżej. FORMULARZ WYMIANY

 

4. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód

zakupu. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką

rejestrowaną. Koszt zwrotu Towaru do Sklepu oraz koszty wysyłki nowego Towaru do

Klienta ponosi Klient.

5. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy

użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.

6. W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po

odnotowaniu wpłaty kwoty równej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu

wymiany Klient może dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.

7. Wymianie podlegają Towary w stanie nienaruszonym, nie noszące śladów użytkowania.

Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, w przypadku kiedy Towar jest uszkodzony

bądź nosi ślady użytkowania.

REKLAMACJA

1. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@migotka.shop,

numer telefonu 725 453 452.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany

Towar wraz z formularzem reklamacji FORMULARZ REKLAMACJI

 

3. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres DARIA PIETRZAK MIGOTKA,

SIERZCHOWY 14B, 96-214 CIELĄDZ.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od

dnia jej otrzymania.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w

niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty

otrzymania wezwania przez Klienta.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl